Zaznacz stronę

Polityka Prywatności

Witaj!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenna jest dla Ciebie prywatność. Dobrze to rozumiem, dlatego przygotowałam ten dokument, w którym znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.hakerkakariery.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Katarzyna Gniewosz zamieszkała w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 3 m. 4, posiadająca NIP: 611-260-89-22.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres hakerka.kariery@gmail.com.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałam skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Składając zamówienie, kontaktując się ze mną, zapisując się do newslettera lub listy Messengera Facebooka, składając reklamację przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję, że dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Korzystam z narzędzi marketingowych Facebooka, w tym z Pixela Facebooka, który śledzi działania podejmowane na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram.

Jeżeli powyższe informacje nie są wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Katarzyna Gniewosz zamieszkała w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 3 m.4, posiadająca NIP: 611-260-89-22.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem katarzyna@lodoova.com. Mogę odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przeze mnie danych.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera lub na listę Messengera Facebooka, skontaktować z nami, odstąpić od umowy, złożyć reklamację, poprosić o wystawienie faktury.

Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. GetAll.pl należący do TFB GROUP Sp. z o.o. przy ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, posiadający NIP: 6762474679 – w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane osób zapisanych do newslettera.
 2. Manychat INC., 535 Everett Ave, Apt. 312, Palo Alto, CA 94301, Stany Zjednoczone Ameryki– w celu korzystania z systemu wirtualnego doradcy, w ramach którego przetwarzane są dane osób zapisanych do listy Messengera Facebooka.
 3. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Składanie zamówienia. Składając zamówienie, należy podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Można również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Zawsze istnieje możliwość modyfikacji tych danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, która zawierana jest na podstawie regulaminu.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Rachunki i faktury. Gdy wystawiam rachunek lub fakturę, to w tym celu przetwarzam dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia rachunku lub faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia rachunku lub faktury. Ponadto, wszystkie wystawione rachunki i faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Newsletter. Za pośrednictwem strony można zapisać się do newslettera zawierającego informacje o moich nowościach, promocjach, produktach i usługach. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są w bazie systemu mailingowego przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że nastąpi zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Messenger Facebooka. Za pośrednictwem strony można zapisać się do listy Messengera Facebooka zawierającej informacje o moich nowościach, promocjach, produktach i usługach oraz w celu złożenia zamówienia. W celu przesyłania wiadomości przez Messenenger Facebooka, przetwarzane są dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku listy Messengera Facebooka jest polityka prywatności Facebooka zaakceptowana w momencie zakładania konta osobistego w serwisie Facebook.

Dane przetwarzane są w bazie systemu mailingowego przez czas funkcjonowania listy Messengera Facebooka, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania wiadomości przez Messenger Facebooka, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazywany jest mi adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą być zawarte również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu ze mną.

Dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytań. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące Wykorzystywane są pliki cookies podmiotów Facebook oraz Instagram.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • umożliwiać korzystanie z funkcji społecznościowych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych.

Więcej szczegółów można znaleźć poniżej.

Marketing. Korzystam z narzędzi marketingowych Facebooka, w tym z Pixela Facebooka, który śledzi działania podejmowane na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram.

Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2021