Zaznacz stronę

Zrozumienie siebie, samoakceptacja, zaglądanie wgłąb swojej psychiki, emocji i pragnień oraz postępowanie zgodnie ze sobą prowadzą do poczucia szczęścia i spełnienia. Rozumiejąc siebie, realnie wpływamy na nasze życie i dokonujemy świadomych wyborów. Niczym kapitan statku przejmujemy stery życiowe nawet w obliczu losowych wydarzeń. Wiemy dokąd podążamy i które z naszych umiejętności pomogą nam tam dojść.

W tym celu możemy skorzystać z analizy kosmogramu urodzeniowego.

Kosmogram pozwala poznać i zrozumieć dynamikę naszej psychiki, talenty, predyspozycje, kierunek rozwoju, potencjał i wyzwania stojące przed nami na drodze do spełnienia.

Jest genialnym narzędziem do samopoznania i rozwoju osobistego.

Jeśli do tej pory myślałaś, że jesteś danym znakiem zodiaku, to zaskoczę Cię – jesteś mieszanką wszystkich znaków! tylko w różnych proporcjach. Ta nieświadomość często powoduje przekonanie, że horoskopy to bujda, bo „ja nie pasuję do opisu Lwa”.

Kosmogram to planetarny obraz nieba dokładnie w momencie urodzenia.

Pokazuje unikalny układ gwiazd w znakach zodiaku i domach horoskopowych oraz relacje między nimi. To mapa charakteru pokazująca rozkład poszczególnych znaków zodiaku, żywiołów i jakości, które determinują naszą wewnętrzną strukturę. Tę z kolei uzewnętrzniamy poprzez nasze decyzje, emocje i zachowanie.

Do wykreślenia kosmogramu potrzebna jest data, miejsce i dokładna godzina urodzenia (niestety „między 12 a 13 nie wystarczy). Godzina urodzenia musi być precyzyjna, ponieważ służy wyznaczenia Ascendentu – jednego z najważniejszych składników osobowości (o czym przeczytasz w moich kolejnych artykułach) oraz domów horoskopowych o czym za chwilę.

Kosmogram jest wykresem kołowym, którego centrum to Ziemia – a nawet Ty na Ziemi. Wszystko to co się znajduje wokół to mapa nieba, którą badamy, aby poznać wpływ tego niepowtarzalnego układu planet i znaków na Ciebie. Na zewnętrznym okręgu znajdują się symbole znaków zodiaku, czyli konkretne archetypy będące zbiorem cech budujących nasz charakter. Wewnątrz zaznaczone są planety mówiące o danym procesie psychiki (ego, podświadomość, motywacja, autorytet, wyobraźnia, itp.). Między planetami zachodzą różne relacje, które nazywane są aspektami. Wykres kosmogramu jest podzielony na trójkątne kawałki – domy horoskopu wskazujące na obszar życia, w których manifestują się poszczególne elementy struktury psychicznej. Ostatnią składową są osie dzielące cały kosmogram w poziomie i pionie (choć ta oś może być również pod kątem). Każda z osi wskazuje na inny potencjał, o czym będę jeszcze pisać.

kosmogram

Ze swojego kosmogramu urodzeniowego – tego unikalnego gwiezdnego kodu DNA możemy wyciągnąć wiele odpowiedzi dotyczących naszego życia. Różne sytuacje, które wydarzyły się w przeszłości, zaczynają układać się jedną całość – rozumiemy sens tych wydarzeń i wyciągnięte z nich wnioski. Klaruje nam się ścieżka, którą pragniemy podążać oraz dociera do nas, że „natura” wyposażyła nas w idealne narzędzia, służące do osiągnięcia celu, szczęścia i spełnienia.

Jeśli zainteresował Cię ten temat, to zapraszam na analizę Twojego kosmogramu urodzeniowego, którą dla Ciebie przygotuję. Szczegóły poniżej: